نحوه انبار کردن عایق

نحوه انبارداری عایق های رطوبتی بسیار حائز اهمیت است و بایستی نکات زیر مورد توجه قرار گیرد.
1) محل انتخاب شده برای انبارداری باید دارای سطح کاملاً صاف باشد.
2) برای انبارداری از جاهای کاملاً خنک (5 الی 25 درجه سانتیگراد) استفاده گردد و حدالامکان سایه باشد.
3) رولهای عایق رطوبتی به صورت ایستاده و در کنار هم چیده شوند.
4) از قراردادن عایقها بر روی هم جداً خودداری گردد.

 

مواد مورد مصرف در ایزوگام

موارد مورد مصرف در عایقهای رطوبتی باران پوشش
این شرکت با بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا و بهترین مواد توانایی تولید عایقهایی با کیفیت جهانی را داشته و پیشرو در این زمینه می باشد.

 

نصب بر روی دیوار
در هنگام نصب عایق بر روی دیوارها بایستی در کنج دیوار بتن جهت شکستن زاویه اجرا گردد که اصطلاحاً ماهیچه بندی گفته می شود.
در هنگام اجرا می بایستی ماهیچه به صورت 45 درجه اجرا گردد و ضخامت لبه عایق در انتهای دیوار به وسیله نبشی نگهداری و محکم گردد.

نصب در سطوح شیبدار

در سطوح شیبدار و سطوحی که به وسیله مواردی مانند سفال پوشش داده شود پس از زیر سازی و پرایمر زنی عایق کاری انجام می گردد.
توجه: در هنگام نصب سفال و غیره بر روی عایق توجه شود که عایق سوراخ نگردد.

نصب بر روی پی
برای نصب عایق بر روی پی به روش زیر عمل گردد.
سطح پی می بایستی پرایمر کشی شده و پس از نصب عایق کاملاً دور لبه ها به وسیله کاردک مخصوص جوشکاری گردد.

 

روش نصب بر روی پلها
برای اجرای عایق بر روی پلها و معابر می بایستی سطوح مورد نظر بطور کامل پرایمر کشی شده و پس از نصب عایق حداقل 5 سانتی متر بتن یا آسفالت اجرا شود.

توجه: در صورت استفاده از آسفالت جهت پوشش عایق دمای آسفالت نباید از 190 درجه سانتی گراد بیشتر باشد.

نصب در سطوح صاف
در سطوح صاف و اجرای آبروی عمودی به نکات زیر توجه شود:
هنگام نصب آبرو حتماً کناره های آبرو به صورت دو لایه اجرا و عایق حداقل به میزان 30 سانتیمتر در داخل آبرو قرار گیرد و نیز جوشکاری کناره های آبرو بسیار مهم می باشد.

Translate