ایزوگام دلیجان

1 -  انواع عایق رطوبتی بام دولایه نوع پلیمری پلاستیکی BPP - ویژه مناطق معتدل و گرمسیر

2 -  انواع عایق رطوبتی بام نوع اکسیده BOF - ویژه مناطق معتدل و گرمسیر

3 - عرضه انواع قیر

Translate